Welkom

Leuk dat je langskomt op de website van SalkaValka, ‘n praktijk voor coaching van kinderen en jongeren. Ook studerende en werkende jongvolwassenen zijn welkom. Dat de naam SalkaValka geen bizarre fantasiekronkel is, lees je hier.

Vanaf deze startpagina is op andere pagina’s informatie te vinden over wat coaching van jeugdigen behoort te zijn in het algemeen en bij SalkaValka in het bijzonder.

Op deze plek alvast in een notendopje: coaching is bedoeld als ondersteuning van jeugdigen bij het zelf bedenken, oefenen en in praktijk brengen van een andere omgang met taken en zaken in hun leven, die zij als lastig ervaren. Veel en/of vaak spanning voelen rondom alledaagse en bijzondere levenssituaties leidt tot emotionele ballast. Dat is een deftige term voor herhaaldelijk of langdurig niet goed genoeg in je vel zitten. En kan zich vertalen in ondermaats en/of ongewenst functioneren en presteren op allerlei levensgebieden en levensmomenten.

Anders omgaan met lastige taken en zaken start door je bewust(er) te worden van je eigen kracht en deze te versterken, daar waar dat meerwaarde heeft en haalbaar is. Met ’n sterke(re) en positieve(re) zelfkracht pak je lastige zaken en taken in je dagelijks leven effectiever aan, door ze eerst eens door ’n andere bril te bekijken. Een ander perspectief, met een daaraan haast automatisch gekoppeld  prettiger gevoel, schept ruimte voor gedragingen met een grotere kans op gehoopte en haalbare gevolgen. Gevolgen, die iemands figuurlijke lichaamsvel natuurlijk veel goed doen. Dat geeft weer nieuwe inspiratie, moed, vertrouwen en energie om de spiraal opwaarts te blijven volgen. Klinkt simpel allemaal. Is het niet. Vandaar de bereidwillige ondersteuning van de kinder- en jongerencoach.

Meer (bewust zijn van je) zelfkracht biedt meer kans op functioneren en presteren op manieren en niveaus die wenselijk en haalbaar zijn. Dit kan goed van pas komen op school, bij studies en opleidingen, thuis, op de werkplek, in sociale contacten, bij vrijetijdsbesteding (hobby, sport, verenigingsleven) en op andere belangrijke levensgebieden en levensmomenten.

Nog iets voor hier en nu? Ja. Die blauwe zelfkracht. In de Dikke Van Dale staat over zelfkracht dit geschreven: geen resultaat voor ‘zelfkracht’. In het woordenboek van SalkaValka staat gelukkig iets anders: wel resultaat door ‘zelfkracht’: En dit ook: zelfkracht is de optelsom van al iemands kennis, talenten, vaardigheden, wensen, dromen, ambities, inspiratie, prestaties, successen.

SalkaValka vindt principieel dat coaching voor iedereen toegankelijk, dus betaalbaar moet zijn. Daarom is het normale tarief (kijk bij: ‘In de praktijk’) altijd bespreekbaar voor aanpassing. Op deze manier volgen ook studenten uit het mbo, hbo en wo een coachtraject bij SalkaValka.

Kan SalkaValka iets voor jou of jouw kind betekenen? Kijk eerst rustig verder op de website. Als daarna je antwoord ja is of misschien, neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Veel leeswerk op deze website? Klopt. Maar er is toch niks op tv. Bovendien: eerst weten, dan meten. Meten of het past. Bij jou of bij je kind. Coaching.