Bij SalkaValka

Tarieven bij SalkaValka zijn als volgt:

  • kennismakingsgesprek annex intakegesprek (bij voorkeur) op de praktijk: gratis.
  • coachgesprek : normaal € 50,00 (dit is incl. voorbereiding; materialen; zelfwerk maken, toesturen en beoordelen; een apart verslag per gesprek; administratie); een inkomensafhankelijke tariefaanpassing is altijd bespreekbaar.
  • voortgangsgesprek/slotgesprek met ouder(s)/verzorger(s) of andere betrokkene: normaal tarief € 50,00 (een inkomensafhankelijke tariefaanpassing is bespreekbaar).

Een coachgesprek duurt minstens 1 uur en mag – zonder meerkosten – uitlopen naar maximaal 2 uur als dit bevorderlijk is voor het effect van het traject. Voor gesprekken/activiteiten die langer duren dan 2 uur, wordt het tarief aangepast in overleg met de opdrachtgever. Voor coaching op een andere locatie gelden dezelfde tarieven maar worden eventueel reiskosten berekend. Voor inhoudelijke coachcontacten per E-mail of telefoon worden in de regel geen kosten berekend, tenzij anders overeengekomen wordt. Dit geldt ook voor een traject dat afwijkt van de gebruikelijke gang van zaken. Korte contacten per mail, sms of app zijn gratis.

Tenzij anders afgesproken, ontvangt de opdrachtgever per coachgesprek een E-mail met factuur.

Afspraken die uiterlijk 24 uur tevoren worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht.