Bij SalkaValka

Tarieven (incl. 21% Btw) bij SalkaValka zijn als volgt:

  • kennismakingsgesprek (bij voorkeur) op de praktijk: gratis
  • intakegesprek (1 uur) : normaal tarief € 50,00 maar inkomensafhankelijke tariefaanpassing is bespreekbaar
  • coachgesprek : normaal € 50,00 (incl. voorbereiding, materialen, verslag, administratie) maar inkomensafhankelijke tariefaanpassing is bespreekbaar
  • voortgangsgesprek/slotgesprek met ouder(s)/verzorger(s) : normaal tarief € 50,00 maar inkomensafhankelijke tariefaanpassing is bespreekbaar

Een coachgesprek duurt minstens 1 uur en mag – zonder meerkosten – uitlopen naar maximaal 2 uur als dit bevorderlijk is voor het effect van een coachtraject. Voor gesprekken/activiteiten die langer duren dan 2 uur, wordt het tarief aangepast in overleg met de opdrachtgever. Voor coaching op een andere locatie kunnen aparte vergoedingsafspraken worden gemaakt en worden eventueel reiskosten berekend. Ook voor inhoudelijke coachcontacten per E-mail of telefoon kunnen aparte vergoedingsafspraken gemaakt worden. Dit geldt ook voor een traject dat afwijkt van de gebruikelijke gang van zaken. Korte contacten per mail, sms of app zijn gratis.

Tenzij anders afgesproken, ontvangt u per gesprek een E-mail met de nota.

Afspraken die uiterlijk 24 uur tevoren worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht.