In de praktijk

Op de pagina’s van deze hoofdrubriek is praktische informatie te vinden over  kindercoaching bij SalkaValka. Achtereenvolgens:

    • de werkwijze (hulp- en coachvraag, kennismaking, intake, coachsessies, evaluatie/eindgesprek, betrokken achterban, veiligheid/vertrouwelijkheid)