voor Grote Mensen

Wie de niet onbelangrijke leeswijzer voor deze hoofdrubriek Info+ per ongeluk of bewust overgeslagen heeft, krijgt eerst hier nog een herkansing. Daarna verdergaan met:

Pretbedervers .…

 • Proefwerk: altijd weer die sh*t stress
 • Waarom pesten ze mij steeds?
 • Ik verveel me zo vaak
 • Zij willen dat ik, maar…
 • Heb ik maar een 9 voor het proefwerk?
 • Ik voel me altijd zo gestrest
 • Zal ik dit … of … toch dat?
 • Ik durf niet zo goed …
 • Dat leer ik nooit van z’n leven!
 • Ik moet van mezelf per se …
 • Ik heb alweer zo slecht geslapen
 • School? Stom. En saai.
 • Ik zou dat wel graag willen, maar …
 • Ik heb nooit tijd om …
 • Ik kan me niet concentreren –
 • Vorige keer lukte het niet, dus …
 • Mijn planning gaat steeds fout
 • Ik ben eigenlijk best saai. Toch?
 • Waarom moeten ze altijd mij hebben?
 • Ik ben bang dat …

….. en ga zo maar door ……..

Pretbedervers zijn fraaie voorbeelden van lastige zelfspraak. Het zijn minizinnen, maar wel met maxi-invloed op levensbelangrijkste zaken als: zelfbeeld en zelfvertrouwen, inspiratie en motivatie, concentratie en planning, kiezen en beslissen, hobby’s en andere vrijetijdsbesteding, vrienden maken (en houden), positie in sociale verbanden, verlies van dierbaar iemand, gezondheid en ziekte, functioneren en presteren op school of werk, perspectief op school- of beroepsopleiding en werkveld, algemene zingeving.

Zelfspraak met pretbedervers wordt aangestuurd door negatieve, pessimistische gedachten over je kennis, vaardigheden, talenten, mogelijkheden, prestaties, wensen en ambities. Zulke gedachten wekken nare gevoelens op. Zoals onzekerheid, verdriet, angst, nervositeit, boosheid, eenzaamheid, onmacht, schaamte, gekwetstheid, schuldgevoel, somberheid, verveeldheid, zelfverwijt.

Nare gedachten en gevoelens vergroten de kans op gedragingen (en hun gevolgen), die geen gezonde voeding geven aan iemands zelfbeeld en zelfvertrouwen. Cirkels van pessimisme en negativisme worden zo dus niet doorbroken. De pretbedervers hebben gewonnen. Alweer.

Kinderen en jongeren die (net als grote mensen) geregeld last hebben van pret bedervende zelfspraak, beleven doorgaans weinig plezier en ontspanning in situaties waar deze gevoelens eigenlijk bij (kunnen) horen. Zij zitten te vaak niet lekker genoeg in hun vel. Op school en werk, thuis, in sociale contacten en op andere levensgebieden kan dit leiden tot ondermaats functioneren en presteren: de kracht van hardnekkige pretbedervers voorkomt dat er op verschillende ontwikkelingsgebieden niet uit komt wat er bij de jeugdigen wel in zit. Dat is jammer. Voor henzelf. En voor hun omgeving.

‘Maar … wat wil en wat kan ik zélf eigenlijk?’

Tja, dit is eigenlijk al vrij snel de hamvraag binnen een coachingstraject bij   SalkaValka. Een kerntaak van coaching is immers het motiveren en stimuleren van kinderen en jongeren om zélf eigen gedachten te vormen, keuzes te maken en acties te bedenken (én te doen!) die de problematiek betreffen waar de coaching voor is aangevraagd.

De coach denkt en praat mee vanuit zijn kennis en ervaring. Maar hij kauwt niks voor. Zijn betrokkenheid zorgt wel voor coaching “op maat”. Daar horen meestal opdrachten en oefeningen bij. We noemen dit zelfwerk. Dit helpt herinneren dat de coachklant actief medeverantwoordelijk is voor het succes van haar/zijn traject. De steun van belangrijke mensen in de omgeving is natuurlijk erg belangrijk.

De coach van SalkaValkheet namelijk niet Harry Potter, zijn coaching is geen tovertruc. Ook beslist hij niet wát er moet en (meestal) zelfs niet dát iets moet. Open samenspraak met de coachklant zet meer zoden aan de dijk bij het ombuigen van pretbedervers naar positieve zelfspraak. Dit lukt door het beter (her)kennen, versterken en toepassen van je zelfkracht bij het aangaan van en omgaan met lastige levensdingen. Aanvullende “tips & trucs” voor beter ontspannen, concentreren, leren en onthouden kunnen onderdeel zijn van het coachtraject.

Zelfspraak in pretletters heeft een gunstig effect op de drieslag denken-voelen-doen én op de opbrengst hiervan in het leven van alledag. Het is ‘n weg naar meer zelfvertrouwen en betere resultaten bij het doen van de (moeilijkere) dingen van het leven. Zo is het dus ook ‘n weg naar je beter in je vel voelen. Dat is fijn voor jezelf én leuk voor de mensen om je heen.