Info+

In de drie sub-pagina’s van deze rubriek staat extra informatie over de kijk op en aanpak van kindercoaching bij SalkaValka.

De rubriek voor Grote Mensen is vooral bedoeld voor de volwassenen die bij de (potentiële) coachklant betrokken zijn: ouders/verzorgers, leerkrachten, verwijzers e.a. Maar ook jongvolwassenen en oudere kinderen (jongeren) kunnen hier meestal terecht. Voor de laatste groep is voor Twaalf Plus speciaal bedoeld. In voor Twaalf Min kunnen vooral de jongere kinderen terecht. Mits zij natuurlijk na zwem- en strikdiploma ook hun ‘leesdiploma’ behaald hebben …..

Het is wel lastig om in dit verband precieze leeftijdsgrenzen aan te bevelen, omdat de technische en begrijpende leesvaardigheid nogal kan verschillen tussen jeugdigen met eenzelfde leeftijd. Het is aan de verantwoordelijke volwassene(n) om dit goed in te schatten.

Wat is de bedoeling van deze drie tekstpagina’s? Proberen om meer inzicht te geven in de problematiek waar coaching voor ingezet kan worden. Met een deftig woord kunnen we dit psycho-educatie noemen. Meer inzicht in alledaagse (persoonlijke) problemen verkleint meestal een ‘afwerende’ houding jegens de confrontatie met en aanpak van deze problemen. Meer inzicht en meer acceptatie verkleinen vaak gevoelens van onmacht, schuld, schaamte. Heel belangrijk om met een positieve motivatie een coachtraject aan te durven!