Coaching

Het woord kindercoach wekt soms verwarring. In het dagelijks spraakgebruik bedoelt men met kinderen meestal jeugdigen tot aan de leeftijd van circa 14 jaar. Oudere jeugdigen tot 18 jaar worden dan jongeren genoemd. En vanaf je 18e verjaardag mag je jezelf ineens (jong)volwassene noemen.

Het werkveld van kindercoaching volgt het Verdrag betreffende de Rechten van het Kind, in 1989 opgesteld door de Verenigde Naties en door Nederland in 1995 bekrachtigd. Het VN-verdrag definieert ‘kinderen’ als iedereen onder de 18 jaar. Kindercoaching richt zich doorgaans op jeugdigen vanaf de basisschoolleeftijd (4 jaar) tot aan de volwassenwording (18 jaar).

Als jeugdigen een prima verzamelnaam is voor de doelgroep van kindercoaching, zou je een kindercoach net zo goed een jeugdcoach kunnen noemen. Maar dat roept misschien een nieuw misverstand op omdat deze term al in de sportwereld wordt gebruikt. We houden het daarom op kindercoach of jongerencoach.

Op deze website hebben termen als kinderen, kindercoaching en kindercoach dus betrekking op jeugdigen van 4 t/m 17 jaar. Kinderen en jongeren in gewone spreektaal.

Sinds de oprichting vinden trouwens ook jongvolwassenen de weg naar SalkaValka voor ondersteuning bij een andere aanpak van (samenhangende!) problematiek rondom studie, werk en privé. Al of niet op advies van docent of studentendecaan.