Maar niet in je eentje

Bij SalkaValka vertalen we zelfwerk niet pesterig in ‘Zoek jij het maar lekker zelf uit!’. Maar wél in ‘Doe het maar lekker zelf’. Nee, beste lezer, dit is niet hetzelfde! Het uitzoeken is namelijk een gedeeld klusje van coach en klant. Maar het zelf doen, dat is het exclusieve voorrecht van laatstgenoemde.

Een coachklant staat er dus niet alleen voor. Er is voor haar/hem tijd, aandacht en praktische ondersteuning. Van twee kanten nog wel. Want behalve de coach heeft ook de omgeving van de coachklant een belangrijke rol. We gebruiken daar het deftige woord optimaliseren voor. In gewone-mensentaal: coach en coachklant mogen van de  achterban van de jeugdige verwachten, dat die haar/hem stimuleert en motiveert, toezicht houdt op het doen van zelfwerk en verder alle andere denkbare support levert. Zo worden de belangen van de kinderklant optimaal bediend.

Voor het succes van een coachtraject is het erg belangrijk dat het kind zich steeds vrij en gesteund voelt om te praktijkoefenen met oude en nieuwe kennis, overtuigingen, talenten, vaardigheden. Met nieuwe gedachten, gevoelens en gedragingen krijgt het kind grip op vraagstukken, op zichzelf, op lastige situaties, op de omgeving. Meer zelfkracht geeft meer handvaten bij levensdingen die – voorzien of onverwacht – niet van een leien dakje lopen. Meer handvaten vergroten de kans op succes bij het aangaan van die dingen. Ook dit succes maakt het leven wat makkelijker en leuker.