Informatie op papier

Voor de liefhebbers van papieren informatie zijn drie verschillende folders geschreven: een grotemensenfolder en twee jeugdfolders. De eerste is bestemd voor volwassenen, zoals ouders/verzorgers, verwijzers en andere belanghebbenden en belangstellenden. Natuurlijk geldt voor hen geen leesverbod voor de jeugdfolders.

Een jeugdfolder is er voor kinderen van ongeveer 12plus. En een voor kinderen van ongeveer 12min. De twaalfjarigen hebben dus de ruimste keus. In theorie althans.

Want de praktijk zal anders zijn. Wat hierover staat op de pagina Info+ herhalen we daarom hier. Namelijk dat het lastig is om precieze leeftijdsgrenzen aan te bevelen. Tussen jeugdigen van dezelfde kalenderleeftijd bestaan immers vaak (grote) verschillen wat betreft de leesvaardigheid in technisch en begrijpend opzicht. Het is aan de verantwoordelijke volwassenen om goed in te schatten of zij een leesfolder – net als een digitale pagina – geschikt vinden voor (hun) kindlief en zo ja: welke dan?

Een folder kan als handvat dienen om met kind of jongere te praten over het (eventueel) meedoen aan  een coachtraject. Én ‘n folder heeft als voordeel dat’ie makkelijker dan een beeldscherm kan worden uitgeleend of doorgegeven. Oké, oké: draagt ook bij aan boskap en papieren afvalberg. Maar dat doet de kartonnen doos van dat beeldscherm ook …. kwadratisch!

De papieren folders bevatten overigens geen tekst met iets nieuws onder de zon. Ze zijn alle3 nagenoeg een kopie van de teksten die  op de website zijn opgeschreven op de pagina’s behorend bij Info+.

Er is ook een flyer verkrijgbaar, met daarop heel beknopt wat informatie over SalkaValka. Ook deze informatie staat her en der al op de website.

Via de contactgegevens kunnen folders/flyer besteld worden.