Tarieven algemeen

De kosten van kindercoaching bij SalkaValka zijn hier te vinden. Hieronder staat algemene informatie over vergoedingen van coachkosten. De mogelijkheden zijn helaas nog steeds beperkt.

Algemeen   De kosten van kindercoaching vallen niet onder primaire ziektekosten. Soms worden ze geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit een pakket ‘alternatieve zorg’. Er zijn gelukkig steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching en deze vergoeden in aanvullende verzekeringspakketten.

Soms vergoeden verzekeraars op basis van een individuele coulanceregeling. Bij een basisverzekering kan een ‘coulance’ worden ingediend. Vergoedingen vallen dan onder ‘kortdurende psychosociale hulp of alternatieve geneeswijze’.

Vraag eventueel alle mogelijkheden na bij uw zorgverzekeraar en vraag naar advies en tips voor vergoeding op een andere manier.

Voor een algemeen overzicht van zorg, hulp en financiële ondersteuning kunt u ook terecht op de www.regelhulp.nl

Persoonsgebonden Budget   Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf zorgverleners uit, die in uw opdracht gaan werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, over de dagen en uren waarop men voor u werkt en over de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt. Op deze wijze kan ook kindercoaching betaald worden uit het PGB. Voor meer informatie en de voorwaarden zie: www.pgb.nl.

Belastingdienst   In sommige gevallen is psychologische hulp aftrekbaar van de belasting. Voor meer informatie kunt  u terecht bij bijvoorbeeld www.nibud.nl, de Belastingdienst (rubriek Relatie, familie, gezondheid) of bij een persoonlijke belastingadviseur.

Werkgever   Bij werkgerelateerde hulpvragen kunnen werkgevers bereid zijn geheel of gedeeltelijk zorg te dragen voor vergoeding. Ook kunnen er mogelijkheden liggen binnen een re-integratietraject.

Zorgstelsel   In januari 2015 verandert het zorgstelsel. Wat dit betekent voor de zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren, is te lezen bijvoorbeeld op www.hoeverandertmijnzorg.nl/jeugd en www.nijmegen.nl/veranderingenzorg.