Zelfkracht

Zoals ergens anders op de site staat: coaching is geen therapie en bijna nooit training. Coaching bij SalkaValka benut natuurlijk wel kennis en technieken uit deze typen van ondersteuning. Kenmerkend is ook dat niet lang stilgestaan wordt bij het uiteenrafelen (analyseren) van de problematiek waar de coachklant voor is aangemeld. Dat is tijdverlies. En contraproductief, want ‘Waar je aandacht aan besteedt, groeit.’

We willen natuurlijk niet groei van de problematiek, maar wel die van het zicht op verandering. Verandering in de richting van verbetering van de problematiek waar coaching voor is aangevraagd. Verbetering klinkt minder pretentieus dan oplossing en is daardoor  vaak een realistischer en daardoor eerder haalbaar praktijkdoel. Een snel positief effect, hoe klein ook, is een belangrijke eerste bouwsteen op weg naar structurele verbetering, die na afloop van het coachtraject standhoudt en niet uitdooft.

Coaching beschouwt de coachklant niet als hulpeloos of als slachtoffer. Dus is de coach geen helper en geen redder. De problematiek waarvoor coaching wordt aangevraagd, wordt ook niet vertaald in een hulpvraag, maar in een coachvraag. Daarna start het traject en daarin is tweerichtingsverkeer een essentieel uitgangspunt. Want samen met de kinderklant zoekt de coach …. nee, fout …. samen met de coach zoekt de kinderklant naar kennis, eigenschappen, talenten, vaardigheden, ambities en andere krachten, waar zij of hij ongetwijfeld al over beschikt. Het is de zoektocht naar zelfkracht, de optelsom van persoonlijke kwaliteiten die het kind eerder geholpen hebben bij het aangaan en oplossen van probleempjes en problemen in het leven van alledag. Succesvolle strategieën worden opgespoord en bekeken op hun bruikbaarheid voor de aanpak van de actuele problematiek. Zo wordt de zelfkracht niet alleen (her)ontdekt, maar ook toegespitst en versterkt.

Soms kan er training (= het zich eigen maken van nieuwe kennis en vaardigheden) nodig zijn om iemands zelfkracht te vergroten. Dit geldt vooral voor kinderen, die nog niet veel levenservaringen hebben opgedaan en/of onvoldoende positief voorbeeldgedrag hebben kunnen overnemen.

Ook oefeningen voor ontspanning en concentratie kunnen onderdeel zijn van een coachingstraject. Ze kunnen helpend zijn bij het oefenen van andere denk- en doepatronen in het dagelijks leven, waardoor problemen eerder (h)erkend en effectiever aangepakt kunnen worden. Ook voor het functioneren en presteren op school of werk kunnen deze oefeningen meerwaarde hebben.