Zelfwerk

Wie voor coaching kiest bij  SalkaValka, kiest onherroepelijk ook voor je handen uit de mouwen steken. Hiermee bedoelen we bij SalkaValka: aan de slag gaan met zelfwerk. Natuurlijk bedoelen we eigenlijk huiswerk, maar niet verder vertellen hoor! Want als een jeugdige coachklant het beladen woord huiswerk ter ore komt, bestaat de kans dat zij/hij de coach meewarig aankijkt (want denkt: ‘Ja doei, daar heb ik school al voor.’) en voortijdig uit het kennismakingsgesprek opstapt. Maar dit is natuurlijk een negatief scenario. We kiezen liever voor de pósitieve kijk: huiswerk is meestal iets dat opgedragen wordt door anderen, terwijl zelfwerk iets is waar je zélf bewust voor kiest om daarmee je eigen ontwikkeling een duwtje te geven in een gewenste, positieve richting.

Zelfwerk meegeven doet de kindercoach dus niet om te treiteren, maar staat in functie van de coachvraag. Het kan van alles zijn: een opdracht om over iets na te denken, iets op te schrijven, iets te lezen, iets uit te zoeken, iets (niet) te doen, iets te oefenen. Zelfwerk gaat op papier mee naar huis of wordt door de mailduif nabezorgd. Maar het kan tijdens een coachgesprek ook zo maar uit de lucht komen vallen.

Waarom zelfwerk? Is de coach van SalkaValka liever lui dan moe of weet’ie het zelf eigenlijk ook niet zo goed? Tweewerf nee. De ware reden is ‘n stuk simpeler: hij heet niet Harry Potter. Hij heeft geen stokken, spreuken en drankjes om mee te toveren. Sterker nog: als hij die allemaal wél zou hebben, zou hij ze gewoon in de kast laten staan. Want als een coach problemen voor de coachklant gaat oplossen, voelt deze zich misschien wel geholpen maar eigenlijk is hij dat dan niet. Het woord zelfwerk laat zien dat de coachklant een eigen verantwoordelijkheid en actieve rol heeft binnen het coachingtraject. Hoe zij/hij hiermee omgaat heeft veel invloed op het succes van het traject.

Kortom: vertellen, luisteren, nadenken en overleggen zijn in de coachgesprekken best belangrijk, maar daarna: aan de slag!